Dryps Service Spółka z o.o. jest podmiotem należącym do Dryps Consulting Group, która to jest międzynarodową strukturą działającą na wielu rynkach od 1991 roku. W 2015 roku postanowiono uruchomić dodatkowy rodzaj działalności polegający na systemowej obsłudze migracji zarobkowej. Spółka jest podmiotem prowadzącym agencję zatrudnienia i uzyskała stosowny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 14831. Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników na rynku Polski oraz innych krajów należących do Unii Europejskiej podjęto decyzję o stworzeniu własnej struktury, która w sposób wiarygodny i profesjonalny będzie kompleksowo prowadzić obsługę takiej działalności. Na dzień dzisiejszy w skład firm zajmujących się tą problematyką wchodzą własne podmioty na terenie Polski, Ukrainy, Litwy (obsługa krajów Nadbałtyckich i Skandynawii), Gruzji oraz Wielkiej Brytanii. Dodatkowo dla naszych potrzeb pracują przedstawicielstwa Dryps Consulting Group na terenie Niemiec, Austrii i Bułgarii.

Celem naszych działań jest zaspokojenie potrzeb pracodawców a dla rekrutowanego personelu z terenu Ukrainy i innych krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw zapewnienie legalnego zatrudnienia z pełnym poszanowaniem praw pracowniczych jak i odpowiednich warunków płacowych i socjalnych.

Wszyscy pracownicy Dryps Consulting Group przestrzegają kodeksu etyki prowadzenia działalności zatwierdzanego przez wspólników i Zarządy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Dryps Consulting Group.